Kvalitet

Castus tar hänsyn till produkternas säkerhet, kvalitet och näringssammansättning genom hela tillverkningsprocessen – och värnar dessutom om miljön och arbetsmiljön.

Som tillverkare och leverantör av fruktpålägg och fruktstänger till danska konsumenter har Castus fullt fokus på kvalitet och den nödvändiga kontrollen. Castus har i dag FSSC 22000 certifiering.

FSSC 22000 är en specifik livsmedelsstandard med särskilt fokus på livsmedelssäkerhet.

 

Analys av råvarorna

Inköparna hos Castus arbetar hela tiden för att hitta råvaror som uppfyller de specifikationer som är definierat av kvalitetsavdelningen i nära samarbete med produktutveckling och -tillverkning. Detta innebär att inköparna reser runt för att hitta rätt kvalitet. Alla leveranser från nya leverantörer ska noggrant analyseras intill vi är säkra på att leverantörerna kan leverera den kvalitet vi kräver. Även leverantörer som i en period har levererat utan problem är föremål för vår rutinövervakning.

 

Goda råvaror, goda slutprodukter

Tillverkningen i Castus kännetecknas av att det finns en faktisk bearbetningsprocess av råvarorna. Det förekommer maximalt en blandning och avvägning. Detta gör att råvarukvaliteten påverkar slutproduktens kvalitetdirekt. Om råvarukvaliteten inte är okej kan ingen process rädda den färdiga varans kvalitet.

Därför är kvalitetsledningssystemet hos Castus inriktad på att reglera råvarukvalitet. En bra råvara och en kontrollerad blandning och avvägning garanterar att den slutliga färdiga produkten uppfyller Castus stränga kvalitetskrav.

0